Anvendelsesområder
Siedle's adgangskontrol tilpasser sig i flere udbygningsvarianter til de aktuelle krav. Spektret går lige fra adgangskontrol af en enkelt dør og til store bygningskomplekser, hvor de mange indgange kan konfigureres og kontrolleres via en webserver.
”Stand alone”-anvendelse
Den enkleste anvendelse: Ved ”stand alone”-anvendelse kontrollerer systemet kun en enkelt dør. I enfamiliehuse f.eks. hoveddøren eller garagen, og i erhvervsejendomme adgangen til følsomme områder som arkiver, laboratorier eller computerrum. Installation, montage, ibrugtagning og programmering er enkel for installatøren og billig for brugeren. Systemet leveres klar til ibrugtagning inklusive døråbnerrelæ. Derudover kræves der kun spændingsforsyning og døråbnertilslutning (se illustration) – ikke andet. Begge dele bortfalder, hvis adgangskontrollen integreres i et Siedle-kommunikationssystem. Adgangskontrollen kan på et senere tidspunkt uden problemer indbygges i et Vario-system, hvis den nødvendige modulplads er til rådighed. Programmering og brugeradministration kræver hverken PC eller andre hjælpemidler. Det kan brugeren selv klare.
Med indgangs-controller: Op til 8 døre
Hvis kravene til kontrol rækker ud over en enkelt dør, kan indgangs-controller EC 602 sammenkoble op til otte døre i et netværk. Anvendelsesområder er f.eks. boligkomplekser med flere indgange eller erhvervs- og kontorbygninger af enhver art. Controlleren udligner datamængden mellem de netværksforbundne enheder. Koder skal kun programmeres én gang for alle tilsluttede døre, og fingeraftryk eller kort skal ligeledes kun indlæses (eller slettes) én gang. Den centrale brugeradministration letter administrationen ved flere indgange betydeligt, især da den udføres komfortabelt via software på en PC. Logføring er også mulig via PC-snitflade. Samtidig betjener controlleren efter ønske yderligere styrekontakter pr. kode eller fingeraftryk, f.eks. udebelysningen, alarmanlægget eller en lydløs alarm. Til forskel fra dør-controller IP opretter indgangs-controlleren ikke forbindelse til et IP-netværk. Forbindelsen til PC'en sker via den serielle snitflade eller USB-snitfladen ved hjælp af programmeringsinterface.
Indgangs-controlleren netværksforbinder transpondersystemet Electronic-Key og den numeriske kodelås, også i kombineret konfiguration.
Dørcontroller-IP: Udvidet funktionalitet
Med dørcontroller-IP udvides funktionaliteten af Siedle's adgangskontrol, således at den lever op til de meget høje krav, der stilles til professionelt brug. Systemet forbliver overskueligt, hvad angår pris, betjening og kompleksitet. Ethernet-snitfladen og den integrerede webserver gør, at det kan benyttes overalt. Typiske anvendelsesområder er mellemstore virksomheder, der kræver forskellige tidszoner og differentierede adgangsrettigheder for forskellige brugergrupper. For eksempel har ledelsen altid adgang til alle lokaler, it-eksperten til edb-rummet mellem 8 og 17 og rengøringspersonalet fra 17 til 18. Systemet logfører alle hændelser og fører en automatisk mødeliste. Til områder med meget høje sikkerhedskrav kan flere adgangskontroller kombineres. Dør-controller IP forbinder i et netværk transpondersystemet Electronic-Key og det numeriske kodelåsmodul, også i kombineret anvendelse.
Server-software: Steduafhængig administration
En dørcontroller administrerer op til 8 døre. Server-softwaren ophæver denne begrænsning. Da server-softwaren netforbinder flere dørcontroller-IP via LAN eller internet med hinanden, udvider den kapaciteten og anvendelsesområdet betydeligt. Flere lokaliteter kan forbindes med hinanden og administreres i fællesskab - også pr. fjerntilgang via internettet. Ved server-drift er der så godt som ingen begrænsninger i antal af lokaliteter, indgange, abonnenter, tidsprofiler og hændelseshukommelse.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP