Indgangspartiet på TV
De af os, der ikke kan lide at blive forstyrret af ringeklokken, kan blot slappe af og blive siddende. Siedle viser nemlig dørkameraets billede på TV-skærmen. Fjernsynet viser altså, hvem der står uden for døren.
Så snart det ringer på døren, vises billedet af den besøgende automatisk på TV-skærmen, afhængigt af TV'et enten som fuldt skærmbillede eller som indblændet billede-i-billede i det kørende program (PIP).
Samtale- og døråbnerfunktionen klares enten med dørtelefonanlæggets svarapparat eller fra en fastnettelefon, som er forbundet via DoorCom-snitfladen.

Teknisk sidder der bag indgangen på TV'et ligeledes en snitflade, nemlig bus-video-demodulatoren (BVD). Den installeres i elektronikboksen, hvor den demodulerer videosignalet fra Siedle-anlæggets dataoverførsel.
Bus-video-demodulatoren leverer et neutralt signal i FBAS-format, som mange video-systemer arbejder med. Anvendelsen som fjernsynsprogram er derfor én mulighed, men ikke den eneste. For eksempel kan billederne fra Siedle-kameraerne også anvendes i overvågningsanlæg og videomonitorer af enhver art.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP